Välkommen!

Galleri Tegelbruket har flyttat och bytt namn till Galleri Rya Kvarn och
platsen är just Rya Kvarn i Rydebäck. Landskronavägen 612
Öppettider se aktuell utställning.
Vill du får information om nya utställningar skicka din epost till

galleriryakvarn@gmail.com

Galleriet finns i byggnaden till höger
om kvarnen, handikappvänligt.
P-platser finns.

Buss 218/219, hållplats : Rya Kvarn

Intresserad av att ställa ut