GALLERI RYA KVARN

Fredag - söndag
Hängning torsdag
3 dagar 3.000:- + moms
Obs! Vi tar aldrig någon provision.

Utskick/flayers till  540 som anmält sitt
intresse för konst vid besök på våra tidigare
utställningar under åren  i Rydebäck

Lediga veckor:
vecka 19, 20, 25, 26, 27,28, 29, 30, 33- 39
Vecka 44 är löst bokad:-)