GALLERI RYA KVARN

Onsdag - söndag
Hängning tisdag - nerplock måndag
5 dagar 5.000:-
Obs! Vi tar aldrig någon provision.

I priset passning 15.00 - 19.00
(andra tider om konstnären passar själv)
Utskick/flayers till ca 500 som anmält sitt
intresse för konst vid besök på våra tidigare
utställningar på Galler Tegelbruket i Rydebäck
aktuella utställare

Utställningar 2023
Utställningar börjar vecka 10
Kontakta oss gärna   på galleritegelbruket@gmail.com
eller Jan Heidne 0706 88 30 35
Vecka 13
Birgitta Olsson, Jan Persson
Vecka 14
konstrundan i påsk
Fria Konstnärers Gille